Gode grunde til at investere i Tank

Peter Hildebrandt, Shipping

No matter how great the strategy, occasionally you have to look at the results. Sådan sagde Churchill i sin tid og det virker som en relevant måde at katagorisere vores investering i Tank på. Resultatet for 2016 er at selskaberne har leveret gode udbytte betalinger, men kursen på selskaberne er gået meget ned. Det har påvirket afkastet i porteføljen, som ellers har …

Read more.