God start, men utilfredsstillende afslutning på juni måned.

fundmanager, Updates and technical news

Ovenpå en pæn maj måned, leverede foreningen et negativt afkast på 3,22% i juni måned, hvilket ikke er tilfredsstillende. For 1. halvår er afkastet +1,74% og ligger dermed indenfor vores målsætning om 3-7% p.a. De faldende valutakurser - primært US-Dollar og engelske pund - har bidraget til det negative afkast i måneden. Foreningen har qua sit globale udgangspunkt ingen valutahedging, da det …

Read more.