Valutamodvinden fortsatte i august

fundmanager, Updates and technical news

August måneds performance i porteføljen var med -2,06% skuffende og lavere end forventet. Den primære årsag er en negativ valutaudvikling på vores 2 største markedseksponeringer (USA og UK). Foreningens afkast år-til-dato er nu negativt med 3,8%. Ser vi lidt nærmere på afkastet dækker det dog over et positivt porteføljeafkast på 4%, som ikke kunne opveje den negative udvikling i USD …

Read more.