Arkil Årsrapport 2014

Infrastruktur firma, Arkil Holding, kom med årsrapport for 2014 idag.

Arkil Holding realiserede en omsætning på 2.871 mio. kr., en stigning på 4,9% i forhold til 2013, hvilket var på niveau med forventningerne.

Det primære driftsresultat i 2014 udgjorde 74 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 2,6% mod 2,1% sidste år efter fokus på lønsomhed har øget indtjeningen i både Danmark og udlandet. Årets resultat før skat udgør 72 mio. kr., hvilket er en tilfredsstillende fremgang på niveau med de senest udmeldte forventninger.

”2014 har for Arkil været et spændende år. Investeringerne i infrastruktur er taget til og giver nu og i den nærmeste fremtid en tilfredsstillende udbudsmængde i de tungere dele af markedet. Det har vi i 2014 på tilfredsstillende vis dels omsat til øget vækst og højere indtjening, dels til at etablere forretningsområdet ’Civil Works’, som fremover skal udføre komplekse, multidisciplinære projekter for bedre at udnytte vores specialviden og -kompetencer,” udtaler Jesper Arkil, administrerende direktør i Arkil Holding A/S.

Forventninger til regnskabsåret 2015

I 2015 forventer ledelsen, at Arkil realiserer en omsætning i niveauet 3.100 mio. kr., svarende til en vækst på ca. 8%, en overskudsgrad på 2,4-3,0%, og et resultat før skat i niveauet 70-90 mio. kr.

”Vi vil de kommende år skærpe fokus på totalentrepriser og store infrastrukturelle projekter samt optimere vækstbetingelser og indtjeningsevne i alle segmenter. Det forventes at generere en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på ca. 5-10% og en stigning i overskudsgraden over en årrække til ca. 3,5% med en forholdsvis konservativ risikoprofil, hvilket giver strategisk og finansiel handlefrihed” afslutter Jesper Arkil.

Hele årsrapporten kan læses her