BankNordik – casen udfoldes

Banknordik har idag meddelt at man efter indikative bud vælger at gennemføre den før udmeldte afvikling af sine erhvervsaktiviteter.

Banken fastholder samtidigt forventningerne til resultatet for 2015 før nedskrivninger, engangsposter, kursreguleringer og skat på 200-220 mio. kr.

Det investorerne har ventet på er fastlæggelse af det ekstraordinære udbyttesstørrelse som bliver på 200 millioner DKK i løbet af 2016, udover de allerede udmeldte 100 millioner DKK som følge af tidligere salg.

Det giver en udbytteprofil på mindst 30 kroner per aktie i 2016. BankNordik handles p.t. til 145.

Iøvrigt kan man læse denne passage: “Grundet bankens it-platform, der kan udnyttes på tværs af landegrænser, og med BankNordiks placering som største udbyder på Færøerne og med en markedsandel på 20% i Grønland samt hurtigt voksende markedsandele i Danmark, vil BankNordik være en meget interessant aktør på disse markeder.” som at man måske godt vil sælge hele banken skulle det rigtige bud komme.

Markedet kvitterer umiddelbart med skuffelse og handler aktien ned i 139-140. For den tålmodige aktionær vil der på et 12 måneders sigt sandsynligvis være 20-30% afkast i Banknordik.

BankNordik P/F
Selskabsmeddelelse

BankNordik afvikler de danske erhvervskundeaktiviteter og tilpasser koncernledelsen

Efter evaluering af indikative bud vælger BankNordik at gennemføre en kontrolleret afvikling af de danske erhvervskundeaktiviteter, hvorved der skabes mulighed for at foretage en ekstraordinær udbyttebetaling på op til 200 mio. kr. i løbet af 2016.

BankNordik meddelte den 23. september 2015, at banken havde igangsat en proces for et salg af de danske erhvervskundeaktiviteter. På baggrund af modtagne indikative bud har banken i stedet valgt at gennemføre en kontrolleret afvikling af de pågældende aktiviteter, idet dette vurderes at være økonomisk set mere attraktivt end et salg.

 

BankNordik fastholder forventningerne til resultatet for 2015 før nedskrivninger, engangsposter, kursreguleringer og skat på 200-220 mio. kr., og årets nedskrivninger på udlån forventes ikke at overstige 20 mio. kr. netto. Banken har i årets første ni måneder indregnet nedskrivninger på 9 mio. kr. netto.

 

Det er bankens forventning, at i løbet af i år og første halvdel af 2016 vil størstedelen af de danske erhvervskundeaktiviteter være afviklet, hvilket vil give mulighed for en ekstraordinær udbyttebetaling på op til 200 mio. kr.

 

Udover denne ekstraordinære udbyttebetaling forventer banken, som tidligere udmeldt, at når det betingede salg af Vørður er gennemført fuldt ud, vil der yderligere kunne udbetales et udbytte på mindst 100 mio. kr.

 

BankNordik fastholder det udmeldte strategiske fokus på privatkundeforretningen i Danmark. Grundet bankens it-platform, der kan udnyttes på tværs af landegrænser, og med BankNordiks placering som største udbyder på Færøerne og med en markedsandel på 20% i Grønland samt hurtigt voksende markedsandele i Danmark, vil BankNordik være en meget interessant aktør på disse markeder.

 

På erhvervsområdet vil banken som tidligere udmeldt specialisere kompetencerne til Nordatlanten, primært Færøerne og Grønland. Her kan synergierne på bankens specialviden om virksomhedstyper og samfundsforhold fuldt ud udnyttes.

 

I forbindelse med tilpasning af koncernledelsens ansættelsesvilkår er der opstået en uenighed mellem bestyrelsen og direktør John Rajani, hvorfor bestyrelsen har valgt at opsige samarbejdet. Stillingen vil ikke blive genbesat. Adm. direktør Árni Ellefsen vil i første omgang overtage opgaverne relateret til de færøske og grønlandske erhvervsaktiviteter, mens kreditdirektør Rune Nørregaard indtil videre overtager opgaverne i relation til skades- og livsforsikring.