Blandede frugter – en slags status

Over de seneste 5 måneder har vores aktier haft flot og ubrudt fremgang i takt med at nogle investeringscases er blomstret op. Jeg vil bruge denne opdatering til overfladisk at gennemgå de forskellige brancher og aktier i porteføljen der er mest interessante. Selvom 2016 var et godt biotek år for os, var det andre steder,…

Vores uafhængige analyser er tilgængelig mod betaling / This content is for Peter Hildebrandt Fundmanager Subscription and Premium – ALL fundmanagers members only.
Log In Register