Børsnotering NNIT

Denne uge blev det annonceret at NNIT, Novo Nordisk IT selskab, bliver børsnoteret. Udover at være et testamente til den helt fantastiske virksomheds- og innovationskultur hos moderselskabet, så kan det være en interessant mulighed for den spekulative investor både som et børsnoteringsplay og et flight to safety play.

Udbudskursen forventes at ligge mellem DKK 100 og DKK 120 pr. aktie og fastlægges ved bookbuilding og forventes offentliggjort senest den 6. marts 2015 kl. 8.00.

Pr. prospektdatoen udgør aktiekapitalen nominelt DKK 250.000.000 fordelt på 25.000.000 stk. aktier à nominelt DKK 10, hvilket vil give en markedsværdi på mellem 2,5 – 3 milliarder dkk.

Vi opdaterer denne artikel når vi har analyseret prospektet.

Indtil videre kan du læse prospektet her. NNIT_Prospekt

Selve resultatopgørelsen ser sådan ud for de seneste 3 år og viser en stærk forretning med solid vækst

Resultatopgørelse NNIT

NNIT Forventninger 2015:

NNIT forventer en vækst i nettoomsætningen for 2015 på omkring 5-8%   Selskabet forventer en overskudsgrad på ca. 11% i Fast Valutakurs. Selskabets anlægsinvesteringer for 2015 forventes at udgøre ca. 5-6% af nettoomsætningen for 2015. Hvis NNIT beslutter at bygge et nyt datacenter for at understøtte væksten, udgør de foreløbigt skønnede yderligere anlægsinvesteringer hertil DKK 250 mio. over en treårig periode. Der forventes at blive truffet beslutning herom på et senere tidspunkt i 2015.

Valuation

Konklusion

Vi tegner NNIT til vores portefølje for spekulativt salg på noteringsdagen. Vi forventer en tildeling på omkring 20% af tegningsbeløbet sikkert sådan at man får 100% af et mindre tegningsbeløb og så en procentuel tildeling af resten. Vi tegner for 100.000 Dkk i modelporteføljen.