Filosofien bag Advice Capital Globale

Grundfilosofien bag porteføljesammensætningen i investeringsforeningen, Advice Capital Globale er, at skabe et merafkast via investering i globale markedsledende selskaber der har en lavere risiko end det brede aktiemarked.

Kort fortalt betyder det, at vi har udvalgt hvert selskab ud fra deres historiske performance, markedsposition, brand og risiko i den enkelte aktie m.m.

Vi har en value tilgang i vores udvælgelsesproces, men udvælger også selskaber der er i en vækst- og eller transformationsfase.