Fra lavine til snebold – Dividende 2015/16

Under det sidste år har vi fundamentalt forbedret robustheden af vores portefølje. Det kan være et lidt svært udsagn at forstå, når man konstaterer at porteføljen som helhed har tabt 4,7% i 2016. Det er umuligt at undgå at blive ramt af generelle markedsudsving og det er jo i sagens natur heller ikke sigtet med en aktieportefølje,…

Vores uafhængige analyser er tilgængelig mod betaling / This content is for Peter Hildebrandt Fundmanager Subscription and Premium – ALL fundmanagers members only.
Log In Register