Fremgangen fortsatte i oktober

Generelt udviklede markedet sig positivt i oktober måned og foreningen præsterede igen et tilfredsstillende afkast på 2,39 %. Godt hjulpet af stærke regnskaber satte flere af de store aktieindeks igen rekordnoteringer, og forventningerne til at selskaberne kan øge indtjeningen er rekordhøje. Det betyder omvendt også, at de selskaber, der ikke indfrier forventningerne, bliver straffet hårdt af investorerne.

Det fulde faktablad for oktober for Advice Capital Globale kan læses her.

I USA  satte teknologi-indekset Nasdaq rekordnotering godt hjulpet af stærke regnskaber fra blandt andet Amazon, der steg 13 % sidst i oktober måned. I foreningen har vi blandt andet Microsoft og Alphabet, der ligeledes præsenterede stærke regnskaber, som var med til at trække op i Nasdaq indekset. Siden årets start har de store aktier i indekset performet meget stærkt med 2-cifrede stigninger.

Det samlede afkast blev på +2,39 % for oktober måned.

Foreningens afkast år-til-dato er nu positivt med 0,16 %. Årets resultat er stadig negativt påvirket af valutakursudviklingen, da vi har præsteret et væsentligt højere positivt porteføljeafkast, hvis man renser for valutaudviklingen. Foreningen lever således op til vores målsætning til det rene porteføljeafkast, hvilket i sig selv er tilfredsstillende, og styrker vor tro på at aktiestrategien er rigtig og solid.

Foreningen har qua sit globale udgangspunkt ingen valutahedging, da det over tid forventes, at valutaændringerne vil udligne sig selv. Eksponeringen holdes kun i store valutaer som EUR, SEK, GBP og USD.

Porteføljebegivenheder

Der er ikke handlet i porteføljen i oktober måned, men vi fremhæver her udviklingen i 4 af porteføljens selskaber, som var aktuelle i oktober måned.

Microsoft aflagde et stærkt regnskab, hvor de nåede mere end 20 mia USD i omsætning fra cloud-segmentet. Det er segment, der vækster fornuftigt og i stigende grad er fokus på. Nye abonnementer på Office 365 steg mere end 42 % for kvartalet. Microsoft-aktien steg 6,4 % ovenpå regnskabet.

Alphabet var et andet af de store IT-selskaber, der kunne præsentere et stærkt regnskab for 3. kvartal. Indtjeningen på Google ads står for 87% af den samlede indtjening, som oversteg 27,8 mia. USD i kvartalet. Alphabet steg 4,6 % ovenpå regnskabet.

SAAB har haft en lidt skuffende udvikling siden sidste kvartalsregnskab. I oktober kom de dog med et stærkt regnskab, hvor selskabet slog forventningerne på alle punkter: ordrer, omsætning, indtjening etc. SAAB fastholdt forventningerne efter det overraskende stærke regnskab. Vi ser positivt på de kommende år som følge af en solid ordrebog og forventninger til øgede forsvarsbudgetter. Specielt USA er med til at presse på for at flere af deres allierede øger forsvarsbudgetterne. Flere banker har efter regnskabet opjusteret kursmålene på selskabet.

Den danske rengøringskoncern ISS kunne i oktober annoncere selskabets hidtil største ordre med Deutsche Telekom til en værdi af DKK 33 mia. Ordren strækker sig fra 2019 til 2029. Den er et bevis på, at selskabets strategi om at vinde store globale kunder er ved at bære frugt.

Kontantbeholdningen ligger på 6,58 %.
Der er i oktober udbetalt dividende fra enkelte selskaber i porteføljen.

Afkastet i oktober var positivt med 2,39 %. Foreningens afkast år-til-dato er dermed 0,16 %. Siden opstarten d. 21. marts 2016 er afkastet +3,7 % efter alle omkostninger.

Foreningen har qua sin lav-beta strategi ikke noget officielt benchmark, men en målsætning om 3-7 % p.a., som blev overgået i foreningens første år.

Makrobegivenheder i oktober

Valutapåvirkningen i porteføljen har i det store hele været uændret i oktober måned, hvor en positiv medvind fra en stigende USD på 1,44% blev delvist opvejet af et faldet i pundet på 0,38%. I forhold til foreningens performance på +2,39% i oktober har der kun været en mindre, men positiv valutagevinst.

Den kinesiske præsident Xi blev genvalgt som partisekretær for de kommende 5 år. Xi fik tilmed flere af sine nære støtter ind i det øverste organ og kom dermed styrket ud af kommunistpartiets partikongres.

Det var ingen overraskelse, at Den Europæiske Centralbank valgte at forlænge tilbagekøbet af obligationer udover december 2017. Tilbagekøbet bliver reduceret til 30 mia. EUR, og der kom som ventet ingen brat overgang.

Cataloniens ønske om selvstændighed og løsrivelse fra Spanien skabte kortvarigt uro efter folkeafstemningen, hvor 90 % stemte for løsrivelse.

Udsigt for november

President Trump udpegede i starten af november Jerome Powell som ny centralbankchef. Han skal afløse Janet Yellen i februar 2018, det generelle indtryk er at det er det sikre valg. Hans foreløbige udtalelser tyder på, at den nuværende pengepolitiske kurs vil fortsætte. Markedsstemningen peger stadig i retning af en amerikansk renteforhøjelse i december måned.

Det fulde faktablad for oktober for Advice Capital Globale kan læses her.

Strategi
Foreningen investerer kun i aktier med en beta-værdi under 1, hvilket betyder, at risikoen i udgangspunktet er lavere end markedet. Foreningen er derfor velegnet som langsigtet investering med en rolig og stabil værdiudvikling.

Investeringsforeningsandele kan købes direkte i markedet via ISIN-koden DK0060696656. Afdelingens ticker er “INIACG” og foreningens market-maker stiller købs- og salgspriser i børsens åbningstid.

Vi anbefaler, at investor gør sig bekendt med Central Investorinformation, som kan findes på foreningens hjemmeside eller downloades direkte via dette link.

Skærmbillede 2016-08-24 kl. 21.26.54

 

 

 

 

Advice Capital er en dansk kapitalforvalter stiftet i 2010. Finanstilsynet fører tilsyn med Advice Capital, som har et pænt 3-cifret millionbeløb under forvaltning. Advice Capital er investeringsrådgiver for investeringsforeningen “Investin Advice Capital Globale” og for investeringsselskabet Advice Invest A/S. Advice Capital tager løbende imod nye kunder og gennemfører kapitalforhøjelser i investeringsselskabet Advice Invest, ligesom vi i år har lanceret 2 nye investeringsfonde Advice Capital Long/Short Fund A/S og Advice Capital Absolute Return A/S.