God afslutning på året i Advice Capital Globale

Skærmbillede 2016-08-24 kl. 21.26.54

Porteføljebegivenheder

Der har generelt været en positiv udvikling på porteføljen i december måned. Det amerikanske aktiemarked har performet flot i december på både S&P 500 og Dow Jones, der kom tæt på kurs 20.000. Den positive stemning på aktiemarkedet har smittet af på selskaberne i porteføljen. Vi forventer at øge investeringerne i januar og dermed reducere vores kontantbeholdning, som pt. er omkring 14%.

Vi reducerede positionen i Bayer og solgte helt ud i Henckel af risikomæssige årsager.

Der er udbetalt dividende fra Altria Group, Wal-Mart Stores, Dr Pepper Snapple Group og Thales.

Afkastet i december var positivt med 3,81 %. Foreningens afkast er dermed 3,53% siden starten 21. marts 2016. Foreningen har qua sin lav-beta strategi ikke noget officielt benchmark.

Makrobegivenheder i december

Den Europæiske Centralbank forlænger de kvantitative lempelser med tilbagekøb af obligationer, men reducerer samtidigt det månedlige tilbagekøb fra 80 mia. EUR til 60 mia. EUR. Programmet løber til udgangen af 2017. Den amerikanske centralbank hæver renten med 25 basispunkter til 0,50-0,75 procent. Det var i tråd med konsensus-forventningerne på finansmarkederne. Den 4. december stemte italienerne nej til en forfatningsændring. Det betød samtidigt farvel til Italiens premierminister Matteo Renzi, som førte til en kortvarig usikkerhed.

OPEC formåede at lave en aftale med 11 olieproducerende lande udenfor OPEC om reduktion af olieproduktionen. Bank of England fastholdt på mødet i december renteniveauet på 0,25 procent.

Udsigt for januar

Den amerikanske rentekomité holder møde 31. januar – 1. februar. Her er retorikken efter renteforhøjelsen i december i fokus. Den europæiske centralbank mødes 11. og 19. januar. Vi forventer, at møderne er non-events med udgangspunkt i de seneste tiltag fra den europæiske centralbank. Den amerikanske arbejdsmarkedsrapport kommer fredag den 6. januar. Der kommer ligeledes vigtige nøgletal fra Eurozonen og Kina i starten af januar, som giver en pejling af den økonomiske udvikling.

Det fulde faktablad for december for Advice Capital Globale kan læses her.

Investeringsforeningsandele kan købes via ISIN-koden DK0060696656 og afdelingens ticker er “INIACG”. Foreningens market maker stiller købs- og salgspriser i børsens åbningstid.

Vi anbefaler, at investor gør sig bekendt med Central Investorinformation, som kan findes på foreningens hjemmeside eller downloades direkte via dette link.

Advice Capital er en dansk kapitalforvalter stiftet i 2010. Finanstilsynet fører tilsyn med Advice Capital, som har et pænt 3-cifret millionbeløb under forvaltning. Advice Capital er investeringsrådgiver for investeringsforeningen “Investin Advice Capital Globale” og for investeringsselskabet Advice Invest A/S, som i maj 2015 fik en selvstændig FAIF-registrering fra Finanstilsynet, der giver mulighed for indskud af pensionsmidler. Advice Capital tager løbende imod nye kunder og gennemfører kapitalforhøjelser i investeringsselskabet Advice Invest.