God start, men utilfredsstillende afslutning på juni måned.

Ovenpå en pæn maj måned, leverede foreningen et negativt afkast på 3,22% i juni måned, hvilket ikke er tilfredsstillende. For 1. halvår er afkastet +1,74% og ligger dermed indenfor vores målsætning om 3-7% p.a. De faldende valutakurser – primært US-Dollar og engelske pund – har bidraget til det negative afkast i måneden. Foreningen har qua sit globale udgangspunkt ingen valutahedging, da det over tid forventes, at valutaændringerne vil udligne sig selv. Eksponeringen holdes kun i store valutaer som EUR, SEK, GBP og USD.

Porteføljebegivenheder

Frem til 3. uge af juni måned var udviklingen i porteføljen tilfredsstillende og i tråd med vores forventninger. Afkastet var da 0,52 %, men en uheldig kombination af EUR-styrkelse efter Draghis tale d. 27. juni, og en omfattende hjemtagning af profit i de store Nasdaq-noterede IT-aktier i den sidste 1½ uge af juni ramte bl.a. vores positioner i Microsoft og Alphabet (Google). Sidstnævnte blev endvidere ramt af en stor bøde for brud på EUs konkurrenceret.

Der er ikke handlet i porteføljen i juni måned.

Kontantbeholdningen er fortsat omkring 2 %.

Der er i juni udbetalt dividende fra 3 selskaber i porteføljen.

Afkastet i juni var negativt med 3,22 %. Foreningens afkast år-til-dato er dermed positivt med 1,74 %. Siden opstarten d. 21. marts 2016 er afkastet 5,33 %.

Foreningen har qua sin lav-beta strategi ikke noget officielt benchmark, men en målsætning om 3-7 % p.a., som blev overgået i foreningens første år.

Makrobegivenheder i juni

Lynvalget i UK blev et nederlag til de konservative, der mistede det absolutte flertal i parlamentet. Premierminister Theresa Mays plan om et styrket mandat til Brexit-forhandlingerne faldt dermed til jorden og øgede usikkerheden om den politiske og økonomiske fremtid for UK.

Den amerikanske centralbank FED hævede på sit møde den 13.-14. juni renten med 0,25 til 1 – 1,25 procent. Janet Yellen begrundede renteforhøjelsen med et fortsat stærkt jobmarked.

EU’s konkurrencekommissær, Margrethe Vestager kom i fokus, da Google blev idømt en rekordstor bøde (2,42 mia. EUR) for at udnytte sin dominerende position.

Udsigt for juli

Regnskabssæsonen begynder igen i juli måned. Fokus vil være på om indtjeningen har fulgt med aktiernes stærke kursudvikling. FED’s rentekomite mødes i medio juli, dog uden en rentebeslutning på agendaen. ECB mødes 2 gange i juli måned. Fokus vil være på Draghi’s løbende udtalelser, der vil hinte om timingen for de pengepolitiske stramninger.

Det fulde faktablad for juni for Advice Capital Globale kan læses her.

Investeringsforeningsandele kan købes via ISIN-koden DK0060696656 og afdelingens ticker er “INIACG“. Foreningens market maker stiller købs- og salgspriser i børsens åbningstid.

Vi anbefaler, at investor gør sig bekendt med Central Investorinformation, som kan findes på foreningens hjemmeside eller downloades direkte via dette link.

Skærmbillede 2016-08-24 kl. 21.26.54

 

 

 

 

Advice Capital er en dansk kapitalforvalter stiftet i 2010. Finanstilsynet fører tilsyn med Advice Capital, som har et pænt 3-cifret millionbeløb under forvaltning. Advice Capital er investeringsrådgiver for investeringsforeningen “Investin Advice Capital Globale” og for investeringsselskabet Advice Invest A/S. Advice Capital tager løbende imod nye kunder og gennemfører kapitalforhøjelser i investeringsselskabet Advice Invest, ligesom vi netop har lanceret 2 nye investeringsfonde Advice Capital Long/Short Fund A/S og Advice Capital Absolute Return A/S.