Gode grunde til at investere i Tank

No matter how great the strategy, occasionally you have to look at the results. Sådan sagde Churchill i sin tid og det virker som en relevant måde at katagorisere vores investering i Tank på. Resultatet for 2016 er at selskaberne har leveret gode udbytte betalinger, men kursen på selskaberne er gået meget ned. Det har påvirket…

Vores uafhængige analyser er tilgængelig mod betaling / This content is for Peter Hildebrandt Fundmanager Subscription and Premium – ALL fundmanagers members only.
Log In Register