Godt afkast da valutamodvinden stoppede i september

September måneds performance kom tilbage på sporet efter flere måneders modvind fra valutakursen for USD og GBP. Et emne vi adresserede i sidste måneds omtale af porteføljen. Det britiske pund steg fra 8,06 til 8,49 i september måned og genvandt dermed meget af det tabte terræn i 2017, som startede med kurs 8,71. Den amerikanske dollar fortsætter med at være på et lavt niveau, omend vi så en lille stigning fra 6,24 til 6,32 i september måned.

Det samlede afkast blev på +1,69 % for september måned.

Foreningens afkast år-til-dato er nu negativt med 2,17%. Det negative resultat er drevet af valutakursudviklingen, da vi har præsteret et positivt porteføljeafkast renset for valutaudviklingen. Foreningen lever således op til vores målsætning til det rene porteføljeafkast, hvilket i sig selv er tilfredsstillende, og styrker vor tro på at aktiestrategien er rigtig og solid.

Foreningen har qua sit globale udgangspunkt ingen valutahedging, da det over tid forventes, at valutaændringerne vil udligne sig selv. Eksponeringen holdes kun i store valutaer som EUR, SEK, GBP og USD.

Porteføljebegivenheder

Vi har i september foretaget 3 ændringer i porteføljen.

Vi har valgt at supplere yderligere i vores position i Adidas, som vi også annoncerede i sidste måneds kommentar:
“Det kendte sportsbrand Adidas med danske Kasper Rørsted i spidsen er inde i en positiv udvikling. Det seneste halvårsregnskab leverede en toplinjevækst på 20% (i EUR), en vækst i indtjeningen på 16 % og en vækst i indtjeningen per aktie på 14%. Vi forventer fortsat en positiv udvikling, og vi overvejer pt. om vi skal øge størrelsen af vores position.”

Trods aktiens pæne forløb, ser vi fortsat potentiale i den og har benyttet muligheden i september til at øge vores position.

Krydstogtrederiet Carnival har været i porteføljen siden foreningens start i 2016. Vi har valgt at hjemtage gevinsten og samtidig reducere vores GBP-eksponering. Vi afventer dog en mulighed for at købe op i aktien igen ved et attraktivt niveau, og følger den derfor fortsat tæt.

Reckitt Benckiser er også solgt fra i porteføljen. Aktien har ikke performet som ventet de seneste måneder og for yderligere at reducere vores eksponering til UK og GBP har vi valgt at frasælge aktien.

Kontantbeholdningen er steget en smule til 7 %.
Der er i september udbetalt dividende fra 4 selskaber i porteføljen.

Afkastet i september var positivt med 1,69 %. Foreningens afkast år-til-dato er dermed negativt med 2,17 %. Siden opstarten d. 21. marts 2016 er afkastet +1,28 % efter alle omkostninger.

Foreningen har qua sin lav-beta strategi ikke noget officielt benchmark, men en målsætning om 3-7 % p.a., som blev overgået i foreningens første år.

Makrobegivenheder i september

For centralbankerne FED, ECB og Bank of England var det status quo på de seneste rentemøder. Vi ser det stadig som mest sandsynligt, at den amerikanske centralbank hæver renten i december måned. Der er fortsat en positiv udvikling i den amerikanske økonomi, og det er ”kun” inflationen, der egentlig udfordrer centralbanken på de pengepolitiske mål.

Den europæiske centralbank har holdt renteniveauet rekordlavt over en længere periode, og udmeldingerne fra de seneste rentemøder tyder ikke på, at den vil ændre kurs. Ved udgangen af 2017 stopper tilbagekøbet af obligationer. Vi ser det dog som overvejende sandsynligt, at centralbanken kommer til at fortsætte ind i 2018. Det kan være med et mindre beløb end de månedlige 60 mia. EUR pt.

Arbejdsløsheden i England er rekordlav, og vi skal 42 år tilbage for at finde et så lavt niveau. På det seneste rentemøde kom centralbanken med positive udmeldinger og i forlængelse heraf kom også den britiske premierminister Theresa May med positive indikationer om omkring Storbritanniens exit fra EU. Det var medvirkende til at sende det britiske pund op efter mange måneders nedtur.

Sidst i september måned kom Donald Trump med et oplæg til en skattereform. Selskabsskatten skal sænkes til 20 procent fra nuværende 35. Om skattereformen gennemføres bliver interessant at følge, men det er markante ændringer, og det vil i sidste ende også betyde, at der skal findes finansiering andre steder eller nedskæres markant i de offentlige budgetter. Udspillet til skattereformen er dog allerede modificeret i forhold til Trumps udmeldinger i præsidentvalgkampen, hvor han ville indføre et loft på selskabsskat på 15 procent.

Udsigt for oktober

Der er udsigt til en renteforhøjelse i USA på det kommende rentemøde i december. Rentekomitéen i USA har meddelt, at de vil begynde nedtrapningen af obligationsopkøb i oktober. Der er officielt udløb på ECB’s tilbagekøb af obligationer ved udgangen af 2017. Vi ser en forlængelse som sandsynlig – enten på det nuværende eller et lavere beløb, da ECB ikke endnu har nået deres pengepolitiske mål.

Det fulde faktablad for september for Advice Capital Globale kan læses her.

Strategi
Foreningen investerer kun i aktier med en beta-værdi under 1, hvilket betyder, at risikoen i udgangspunktet er lavere end markedet. Foreningen er derfor velegnet som langsigtet investering med en rolig og stabil værdiudvikling.

Investeringsforeningsandele kan købes direkte i markedet via ISIN-koden DK0060696656. Afdelingens ticker er “INIACG” og foreningens market-maker stiller købs- og salgspriser i børsens åbningstid.

Vi anbefaler, at investor gør sig bekendt med Central Investorinformation, som kan findes på foreningens hjemmeside eller downloades direkte via dette link.

Skærmbillede 2016-08-24 kl. 21.26.54

 

 

 

 

Advice Capital er en dansk kapitalforvalter stiftet i 2010. Finanstilsynet fører tilsyn med Advice Capital, som har et pænt 3-cifret millionbeløb under forvaltning. Advice Capital er investeringsrådgiver for investeringsforeningen “Investin Advice Capital Globale” og for investeringsselskabet Advice Invest A/S. Advice Capital tager løbende imod nye kunder og gennemfører kapitalforhøjelser i investeringsselskabet Advice Invest, ligesom vi i år har lanceret 2 nye investeringsfonde Advice Capital Long/Short Fund A/S og Advice Capital Absolute Return A/S.