Hvordan man håndterer aktieinvesteringer i et volatilt marked

Når man ser på afkast hos vores fundmanagers og andre i 2015 har de fleste fortsat et imponerende afkast, selv efter de korrektioner vi har set i den sidste måned. Jeg får fra mine kunder en del spørgsmål om hvorvidt man kan tjene penge i et volatilt marked der korrigerer nedad.

Det kan man selvfølgelig godt, mest åbenlyst ved at ligge short. Men de fleste private kan ikke lide at ligge short, og jeg forstår dem godt.  Jeg har det på samme måde. Shorting kræver en analytisk og fundamental tilgang til selskabets værdier, så øvelsen er egentlig den samme. Konklusionen er bare modsat. Hvis man skal gå short er det efter min erfaring klogt at se på gæld og hvornår den modner. Det er her der ligger risiko for store udvandinger af værdier, enten i form af dyre emissioner eller dårlige refinansieringsvilkår. Tænk Torm, H+H, Eniro etc. Men det passer som sagt ikke til min investeringsstrategi, så hvis det er short forslag man leder efter skal man kigge andre steder hen. Jeg ligger meget sjældent, prøv næsten aldrig, kort i markedet, fordi jeg istedet anser korrektioner som muligheder for at købe flere aktier billigt og en mulighed for at rebalancere porteføljen.

Allerede i januar 2014 gik jeg igang med at rebalancere min portefølje, der på det tidspunkt var meget eksponeret mod Biotek. Jeg brugte og bruger 3 forskellige tilgange for at vælge nye aktier.

Dividend, distressed og special plays er vidt forskellige måder at “afkoble” sig markedets volatilitet på. Helt undgå det kan man ikke. I går gik næsten alt ned.

Dividende aktier giver et fast udbytte og sikrer dermed ens kapital noget earning power, som man kan bruge til at supplere sin indkomst eller til at købe flere aktier for. Siden Januar 2014 er min kapitalpension gået fra 1% i afkast til nu 3,75% i rene udbytter. Selvfølgelig kan udbytte procenten bliver nedsat eller helt suspenderet, hvilket også er tilfældet i en af vores aktier. Men grundlæggende leder jeg efter sikre udbytter der giver faste indtægter.  Så kan aktierne sådan set gå op, ned eller sidelæns lige så tosset de vil. De giver mig stadig earning power. I de kommende 10 år har jeg et mål for at earning power i mine forskellige porteføljer skal stige med 300%. Siden 15/6 2015 har jeg løftet earning power med 25%.

Distressed plays gøres for en lille del af porteføljen, omkring 5%, og der er tale om opportunistiske investeringer, i situationer hvor en virksomhed er faldet til en markant præmie i forhold til sin indre værdi, indtjening eller vækst, enten på grund af dystre udsigter, dårlig management eller megen gæld. Det sidste forhold, megen gæld, er et virkeligt risikabel bet i det nuværende kapitalmarked, hvor banker står på spring for at lukke dårlige lån. Vi har et par opportunistiske plays kørende regelmæssigt i porteføljen. Der foregår et sandt blodbad i råvarer pt.

Den sidste tilgang er special plays, som jeg varmt kan anbefale i et nedadgående miljø. Det handler om investeringer i scenarier, hvor de fleste ubekendte er kendte. Man skal som investor i princippet bare tilsætte tid, så ved man hvad man får tilbage. Det kan være overtagelsesscenarier, hvor markedet tilbyder dig 5-10% præmie for at holde aktierne frem til indløsning (husk at tilbuddet skal være godkendt af både aktionærer og myndigheder). De opstår fra tid til anden og vi har netop øget i en af disse cases, hvor vi synes at aktien er underpriced med i hvertfald 15%. Jo tættere på deadline vi kommer jo mere uforstående er vi. Dage som i går og idag øger blot denne præmie. Nogle kalder også dette arbitrage , men special plays har nok lige et par flere ubekendte i sig.

Risiko kommer af ikke at vide hvad man investerer i. Man bliver nødt til at forholde sig til de dårlige elementer i casen, også sådan at man ved at netop en løsning af dette forhold, på sigt vil øge værdien af virksomheden. I turn-around cases er det tit løsning på gælds- eller omkostningssiden der er meget mere værdiskabende, set fra aktionærens synspunkt, end vækst i indtjeningssiden.