Maj måned levede op til forventningerne

Foreningen leverede et afkast på 0,66% i maj måned og levede dermed op til vores årlige afkastforventning. Målt på den seneste måned i kategorien “Global Large Cap blend” hos anerkendte Morningstar ligger vi nr. 6 ud af 68 for maj måned.

Porteføljebegivenheder

De amerikanske aktieindeks nåede rekordnoteringer i maj. Nasdaq er steget 15 % år-til-dato og S&P 500 med 8%.

Porteføljen er udbygget med 1 nyt selskab, ligesom vi har øget vores positioner i flere selskaber.

Rolls-Royce Holding Plc er ny i porteføljen. Selskabet er inde i en turnaround, hvor vi forventer at se en positiv udvikling i de kommende år. Selskaber har en stærk ordrebog på 80 mia. GBP svarende til 5-6 års omsætning. Selskabet har været igennem den offentlige vridemaskine i forbindelse med en korruptions- og bestikkelsessag, som har trykket kursen. Det er vores vurdering, at det nu er et overstået kapitel. Selskabet leverer flymotorer og teknologi til forsvarsindustrien og luftfartsindustrien, hvor vi forventer en positiv udvikling over de kommende år, og allerede har en position i franske Thales. Sluttelig noterer vi, at Goldman Sachs bl.a. har selskabet på deres conviction-buy liste.

Engelske Reckitt Benckiser Group som vi tog ind i porteføljen som erstatning for Unilever, har performet meget flot. Den er nu vores største position i porteføljen efter, at vi i maj måned øgede positionen yderligere på baggrund af et positivt momentum i aktien. Ser vi på analytikerne, der dækker aktien og deres forventninger til 2017, så ligger estimaterne på en vækst på over 50 % i resultat per aktie. Omsætningen ventes at vokse fra 9,89 til 13,93 milliarder GBP.

Thales kom ind i porteføljen i november 2016. De første måneder lå kursen forholdsvis flad, men den har på det seneste haft en positiv udvikling. Selskabet har flere divisioner indenfor bl.a. transport og forsvar.

Svenske Saab har haft en positiv udvikling siden den kom i porteføljen i april måned. Vi købte op til regnskabet i april og har suppleret igen i maj måned. Udviklingen i ordresituationen er fortsat god, og der ligger flere kurstriggere og venter fremadrettet.

Derudover har vi rebalanceret porteføljen og suppleret i et par enkeltaktier. Vi har øget positionen i Johnson & Johnson, Thales, Kellogg, Starbucks, Saab, Reckitt Benckiser, Rolls-Royce Holding og Vestas.

Samlet set blev det for måneden til et acceptabelt afkast på 0,66%.
Kontantbeholdningen er efter investeringerne i maj måned nu nede på 2,1 %.

Der er i maj udbetalt dividende fra hele 18 selskaber i porteføljen, herunder Microsoft, SAP, Johnson & Johnson og WalMart.

Afkastet i maj var positivt med 0,66 %. Foreningens afkast år-til-dato er dermed positivt med 5,12 %. Siden opstarten d. 21. marts 2016 er afkastet 8,74 %.

Foreningen har qua sin lav-beta strategi ikke noget officielt benchmark, men en målsætning om 3-7 % p.a., som blev overgået i foreningens første år.

Makrobegivenheder i maj

Emmanuel Macron vandt det franske præsidentvalg med 2/3 af stemmerne over Marine Le Pen i anden valgrunde, og det beroligede markederne. Det amerikanske kreditvurderingsbureau Moody nedjusterede deres rating af Kina til “stabil udsigt”. Væksten i Kinas kreditgivning er steget over flere år og udgør mere end 250% af kinas BNP. Den Europæiske centralbankchef, Mario Draghi, udtaler, at der stadigvæk er brug for monetær politik for at stimulere økonomien og øge inflationen.

Udsigt for juni

Den amerikanske centralbank mødes i juni måned, hvor de opdaterer om centralbankens monetære politik, og hvor der er mulighed for en ændret renteudmelding i USA. Der er britisk parlamentsvalg den 8. juni. Her kort før briterne skal stemme rykker Labour og de Konservative nærmere hinanden i meningsmålingerne. Regnskabssæsonen er ovre, så vi forventer en juni måned, hvor makro nyheder trækker de store overskrifter.

Det fulde faktablad for maj for Advice Capital Globale kan læses her.

Investeringsforeningsandele kan købes via ISIN-koden DK0060696656 og afdelingens ticker er “INIACG“. Foreningens market maker stiller købs- og salgspriser i børsens åbningstid.

Vi anbefaler, at investor gør sig bekendt med Central Investorinformation, som kan findes på foreningens hjemmeside eller downloades direkte via dette link.

Skærmbillede 2016-08-24 kl. 21.26.54

 

 

 

 

Advice Capital er en dansk kapitalforvalter stiftet i 2010. Finanstilsynet fører tilsyn med Advice Capital, som har et pænt 3-cifret millionbeløb under forvaltning. Advice Capital er investeringsrådgiver for investeringsforeningen “Investin Advice Capital Globale” og for investeringsselskabet Advice Invest A/S. Advice Capital tager løbende imod nye kunder og gennemfører kapitalforhøjelser i investeringsselskabet Advice Invest, ligesom vi netop har lanceret 2 nye investeringsfonde Advice Capital Long/Short Fund A/S og Advice Capital Absolute Return A/S.