November måned i Advice Capital Globale

Skærmbillede 2016-08-24 kl. 21.26.54

Porteføljebegivenheder

November måned bød på en ny position – det fransk-baserede industri-konglomerat Thales med aktiviteter indenfor især forsvar, luftfart og infrastruktur. Selskabet udbetaler en god dividende og vil efter vores vurdering kunne få medvind fra Trumps fokus på øgede forsvarsinvesteringer i Europa. Det samme argument ligger til grund for vores øgning af positionen i BAE Systems, som opererer i samme sektorer. Begge aktier er også med til at øge sektorspredningen i porteføljen. Sluttelig øgede vi i Tyson Foods, som efter vores vurdering faldt alt for meget på et svagere regnskab end forventet.

Vi etablerede endvidere en lille position i Vestas i begyndelsen af måneden, men efter markedets reaktion på et ellers flot regnskab solgt vi den igen med profit over kurs 500. Aktien ser attraktiv ud og er fortsat på vores overvågningsliste, idet vi afventer en ny attraktiv indgang, når markedet som helhed er færdige med at sælge ud efter overreaktionen på Trump-sejren.

Conagra Foods splittede i 2 selskaber med Conagra Brands som det fortsættende hovedselskab og Lamb Weston Holdings Inc. som spin-off-selskabet. Lamb Weston sluttede november mere end 15% oppe ift. bunden i starten af måneden.

Vi solgte positionerne i National Grid og i Carl Zeiss, da værdiansættelsen ikke længere står mål med vores forventninger til fremtiden. Vi reducerede endvidere vores position i Unilever.

Der er udbetalt dividende fra mange af porteføljens selskaber, bl.a. Johnson & Johnson, The Coca-Cola Company, GlaxoSmithKline, Microsoft, Apple, ISS, Tyson Foods, PepsiCo, Home Depot, Sainsbury, Carnival, Wells Fargo og Kellogg Company.

Afkastet i november var negativt med 0,68 %. Foreningens afkast er dermed -0,27% siden starten 21. marts 2016. Foreningen har qua sin lav-beta strategi ikke noget officielt benchmark.

Makrobegivenheder i november

Donald Trump vandt det amerikanske præsidentvalg. Den umiddelbare reaktion i aktiemarkedet var negativ, men S&P 500 indekset vendte hurtigt rundt og er siden
handlet i rekordniveau, da Trump-administrationen forventes at stimulere økonomien. De defensive aktier i vores portefølje har haft det svært under denne rotation mod mere cykliske aktier.
Kinesiske eksportdata viste en negativ udvikling på 7,3% YoY for oktober måned. Det svage nøgletal kom ovenpå forrige måneds eksporttal, som viste en nedgang på 10% YoY. ECB og FED var afventende i deres udmeldinger i november måned, mens OPEC på månedens sidste dag lidt overraskende formåede at aftale et produktionscut, som gav luft til olieprisen og de olierelaterede selskaber.

Udsigt for december

Den 13. -14. december mødes den amerikanske rentekomite FOMC.
Udmeldinger fra centralbankchefen peger i retning af en renteforhøjelse i december. ECB holder rentemøde i Frankfurt d. 8. december. Fokus er på forlængelse af QE programmet. Italienerne skal 4. december stemme om en forfatningsreform. Politisk usikkerhed vil udfordre flere italienske banker, der har brug for en rekapitalisering.

Det fulde faktablad for november for Advice Capital Globale kan læses her.

Investeringsforeningsandele kan købes via ISIN-koden DK0060696656 og afdelingens ticker er “INIACG”. Foreningens market maker stiller købs- og salgspriser i børsens åbningstid.

Vi anbefaler, at investor gør sig bekendt med Central Investorinformation, som kan findes på foreningens hjemmeside eller downloades direkte via dette link.

Advice Capital er en dansk kapitalforvalter stiftet i 2010. Finanstilsynet fører tilsyn med Advice Capital, som har et pænt 3-cifret millionbeløb under forvaltning. Advice Capital er investeringsrådgiver for investeringsforeningen “Investin Advice Capital Globale” og for investeringsselskabet Advice Invest A/S, som i maj 2015 fik en selvstændig FAIF-registrering fra Finanstilsynet, der giver mulighed for indskud af pensionsmidler. Advice Capital tager løbende imod nye kunder og gennemfører kapitalforhøjelser i investeringsselskabet Advice Invest, som over de seneste 4 år har givet et nettoafkast på 16,9 % p.a.