Nye køb til porteføljen og status på 2016

Efter en tumultarisk indledning på 2016 er der nu så småt kommet ro på de finansielle markeder. Januar måned var en hård måned for alle aktionærer, men vi foretog en del dispositioner som er faldet heldigt ud i løbet af både januar og februar, ligesom vi har lagt grunden til fremtidige værdistigninger. Vi har blandt…

Vores uafhængige analyser er tilgængelig mod betaling / This content is for Peter Hildebrandt Fundmanager Subscription and Premium – ALL fundmanagers members only.
Log In Register