Onxeo årsrapport 2014

Onxeo blev skabt i midten af 2014 gennem fusionen mellem BioAlliance Pharmas og Topotarget sidstnævnte, en dansk biofarmaceutisk virksomhed med base i København.

Onxeo stiler efter at blive en vigtig spiller inden for lægemidler til behandling af sjældne onkologiske sygdomme. Dette strategiske fokus er bygget på et meget attraktivt marked, der drager fordel af en optimeret markedsadgang gennem målrettede foranstaltninger.

Biotekselskabet Onxeo sætter punktum for 2014 med en besked til auktionærerne om at de nu er klar til nå nye milepæle dels fordi virksomheden nu er styrket via det den internationale fusion, men også den finansielle del er på plads efter virksomheden fik en større kapitalforhøjelse ultimo 2014. Onxeo mener med denne samt milepælsbetalingerne fra Spectrum for registreringen af Beleodaq® nu at ahve sikret de nødvendige ressourcer til de næste års udviklingsplan for nuværende produktportefølje.

Fordelingen af aktionnærer i Onxeo

Fordelingen af aktionærer i Onxeo

Antallet af aktier pr. 31.13.2014 – 40.544.204 stk. Ingen aktier med særlige stemmerettigheder er udstedt i Onxeo og fordelingen af aktierne i selskabet er som det ses herover.

Hurtig overblik over Onxeos pipeline

Onxeos strategi er at opbygge en robust og diversificeret pipeline, der primært er fokuseret på området for lægemidler til behandling af sjældne sygdomme. Et meget attraktivt marked, hvor der aktuelt er et stort behov for behandlingsmuligheder. Onxeo har 3 produkter på markedsføringsstadiet og arbejder mod at ekspandere til et globalt plan via internationale partnerskaber, herunder Spectrum Pharmaceuticals for Beleodaq® i Nordamerika og Indien, Innocutis Holdings LLC for Sitavig® i USA.

Onxeos pipeline – BELEODAQ®

Belinostat er en histondeacetylase-hæmmer (HDACi). Dette anticancermiddel hæmmer celleproliferation, inducerer apoptose, dvs. programmeret celledød, hæmmer angiogenese og inducerer celledifferentiering. Den er blevet afprøvet gennem flere kliniske forsøg i både monoterapi og i kombination med andre anticancermidler til behandling af blodkræft og solide tumorer.
BELEODAQ

Onxeos pipeline – VALIDIVE®

Validive® (clonidin Lauriad®) er en behandling baseret på mucoadhæsiv Lauriad®-teknologi beregnet til forebyggelsen af svær oral mucositi.
VALIDIVE

Onxeos pipeline – LIVATAG®

Livatag® er en nanopartikel-formuleret form for kemoterapi, der undersøges hos patienter med fremskreden hepatocellulært carcinom. Denne innovative behandling er udformet med henblik på at overvinde de resistensmekanismer, der udgår fra hepatiske tumorceller, takket være dets innovative formulering i form af nanopartikler, hvorved der kan indgives doxorubicin i kemoterapi-resistente celler. Idet den fungerer som en trojansk hest, genkendes kemoterapien (doxorubicin) i form af nanopartikler ikke af effluxpumperne på kræftcellernes overflade, der normalt afviser kemoterapi. Den er derfor i stand til at trænge ind i cellen og deployere sin cytotoksiske agentaktivitet.
LIVATAG

Onxeo årsrapport 2014 – Nøgletal

Onxeo Nøgletal 2014

Vil du læse mere om Onxeo kan årsrapporten findes her – Onxeo Årsrapport 2014