Opportunistisk play i Danske Andelskassers Bank

Vi har idag købt 100.000 T-ret til 1 øre i DAB´s fortegningsemission, der med visse forbehold er givet fuldt tilsagn til fra de eksisterende aktionærer. Der vil efter emissionen være omkring 210 millioner aktier. Banken forventer efter emissionen og en række andre tiltag at kunne øge basisindtjeningen i 2016 til over 200 millioner kroner om…

Vores uafhængige analyser er tilgængelig mod betaling / This content is for Peter Hildebrandt Fundmanager Subscription and Premium – ALL fundmanagers members only.
Log In Register