September måned i Advice Capital Globale

Advice Capital Globale afkast septemberPorteføljebegivenheder

Microsoft annoncerede et nyt stort aktietilbagekøbsprogram af egne aktier på 40 mia. USD og en dividendestigning på 8%. Der kom stærke regnskaber fra Carnival, PepsiCo og Conagra Foods. PepsiCo opjusterede forventningen til helåret og viste god organisk vækst indenfor både drikkevarer og snacks. Conagra kunne annoncere lidt nyt på M&A-fronten med opkøb af Frontera Foods og udspaltning af Lamb Weston.

Der er i september måned ikke ændret i porteføljens positioner.
Der er udbetalt dividende fra et par af porteføljens selskaber, bl.a. Coca-Cola, Altria og Dr. Pepper.

Afkastet i september var negativt med 1,15 %. Foreningens afkast er dermed 1,88 % siden starten 21. marts 2016. Foreningen har qua sin lav-beta strategi ikke noget officielt benchmark.

Makrobegivenheder i september

Rentebeslutning og økonomisk stimuli fra centralbankerne i USA, Japan, England og ECB satte dagsordenen i september. Udmeldingerne fra Bank of England og ECB var status quo. Bank of Japan fastholdt den negative rente og vil påbegynde et aktieopkøb på 2.700 mia. yen. Den udmelding svækkede den japanske yen. Den amerikanske centralbank holdt renten i ro, hvilket også var i tråd med konsensus hos de fleste analytikere. Mod månedens slutning lykkedet det for OPEC-landene at lave en foreløbig aftale om et produktionsstop, som gav et løft til olieprisen. Porteføljens direkte og indirekte olieeksponering er dog ganske lille.

Udsigt for oktober

I starten af oktober skydes regnskabssæsonen for tredje kvartal skudt i gang. På makrofronten forventer vi, at på det kommende præsidentvalg i USA og TV-duellerne imellem Clinton og Trump d. 9. og 19. oktober vil være styrende for markederne. Næste betydende rentemøde i USA er først d. 13.-14. december, men ECB afholder møde allerede d. 20. oktober. Endelig afholder den japanske centralbank rentemøde d. 31. okt-1. nov. På oliefronten regner vi med fokus på den kommende energikongres i Tyrkiet fra d. 9.-13. oktober.

Det fulde faktablad for september for Advice Capital Globale kan læses her.

Investeringsforeningsandele kan købes via ISIN-koden DK0060696656 og afdelingens ticker er “INIACG”. Foreningens market maker stiller købs- og salgspriser i børsens åbningstid.

Advice Capital er en dansk kapitalforvalter stiftet i 2010. Finanstilsynet fører tilsyn med Advice Capital, som har et pænt 3-cifret millionbeløb under forvaltning. Advice Capital er investeringsrådgiver for investeringsforeningen “Investin Advice Capital Globale” og for investeringsselskabet Advice Invest A/S, som i maj 2015 fik en selvstændig FAIF-godkendelse fra Finanstilsynet, der giver mulighed for indskud af pensionsmidler. Advice Capital tager løbende imod nye kunder og har for få dage siden gennemført den seneste kapitalforhøjelse i investeringsselskabet Advice Invest, som over de seneste 4 år har givet et nettoafkast på 16,9 % p.a.