Transaktioner i porteføljen

Situationen i DHT spidser til og man har nu besluttet at mødes med Frontlines ledelse i den kommende uge. Det kommer der nok ikke meget ud af da DHTs bestyrelse på den ene side enstemmigt har forkastet det seneste forslag fra Frontline om et bytteforhold på 0,8 og Frederiksen fra Frontline på den anden side…

Vores uafhængige analyser er tilgængelig mod betaling / This content is for Peter Hildebrandt Fundmanager Subscription and Premium – ALL fundmanagers members only.
Log In Register