Udfordrende valutaudvikling i juli

Den skuffende udvikling i de sidste dage af juni blev næsten kopieret i juli måned, hvor flere af foreningens positioner faldt tilbage i månedens sidste dage. Resultatet blev et negativt afkast på 3,57% i juli måned, hvilket ikke er tilfredsstillende.

US-Dollar og engelske pund fortsatte tilbagegangen i juli måned og faldt med hhv. 3% og 2%. De 2 valutaer forklarer dermed en stor del af juli måneds negative afkast. Foreningen har qua sit globale udgangspunkt ingen valutahedging, da det over tid forventes, at valutaændringerne vil udligne sig selv. Eksponeringen holdes kun i store valutaer som EUR, SEK, GBP og USD. Foreningen har i august måned rebalanceret valutaeksponeringen en smule og øget EUR-andelen og nedbragt USD- og GBP-eksponeringen.

Porteføljebegivenheder

Juli måned var en travl regnskabsmåned. Af positive regnskaber kan vi (igen) fremhæve Microsoft, der slog analytikernes forventninger på både omsætning og indtjening. Diageo overraskede positivt og annoncerede et tilbagekøbsprogram på 1,5 mia. GBP. Svenske Saab og tyske Bayer skuffede markedets forventninger og faldt. Altria skuffede en smule på regnskabet, men blev især ramt af nyheden om, at de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) vil stramme reguleringen omkring nikotin-indholdet i cigaretter. De øvrige tobaksselskaber blev også ramt hårdt af nyheden.

Positionerne i Wells Fargo og ConAgra Brand blev solgt af hensyn til sektor- og valutaeksponeringen. Ellers blev der ikke handlet i juli måned.

 

Kontantbeholdningen steg til knap 5%.
Der er i juli udbetalt dividende fra 2 selskaber i porteføljen, AT&T og Verizon.

Afkastet i juli var negativt med 3,57 %. Foreningens afkast år-til-dato er dermed negativt med 1,80 %. Siden opstarten d. 21. marts 2016 er afkastet 1,76 %.

Foreningen har qua sin lav-beta strategi ikke noget officielt benchmark, men en målsætning om 3-7 % p.a., som blev overgået i foreningens første år.

Makrobegivenheder i juli

Den amerikanske centralbank mødtes sidste uge i juli, hvor de kom med en opsummering af udviklingen af økonomiens udvikling i første halvår 2017. Udsigterne er stabile, og det øger sandsynligheden for renteforhøjelser på kommende rentemøder. Der var ikke ændringer i den europæiske centralbanks udmeldinger i juli. Den amerikanske dollar fortsatte sin svækkelse overfor euro, og har nu nået sit laveste siden januar 2015.

Udsigt for august

Der er ikke rentemøde med monetære beslutninger i august af hverken FED eller ECB. Regnskabssæsonen fortsætter ind i august måned, hvor fokus bevæger sig væk fra de amerikanske aktier og over til de europæiske og skandinaviske selskaber. Også i foreningens portefølje er der en række regnskabsaktuelle selskaber.

Det fulde faktablad for juli for Advice Capital Globale kan læses her.

Investeringsforeningsandele kan købes via ISIN-koden DK0060696656 og afdelingens ticker er “INIACG“. Foreningens market maker stiller købs- og salgspriser i børsens åbningstid.

Vi anbefaler, at investor gør sig bekendt med Central Investorinformation, som kan findes på foreningens hjemmeside eller downloades direkte via dette link.

Skærmbillede 2016-08-24 kl. 21.26.54

 

 

 

 

Advice Capital er en dansk kapitalforvalter stiftet i 2010. Finanstilsynet fører tilsyn med Advice Capital, som har et pænt 3-cifret millionbeløb under forvaltning. Advice Capital er investeringsrådgiver for investeringsforeningen “Investin Advice Capital Globale” og for investeringsselskabet Advice Invest A/S. Advice Capital tager løbende imod nye kunder og gennemfører kapitalforhøjelser i investeringsselskabet Advice Invest, ligesom vi i år har lanceret 2 nye investeringsfonde Advice Capital Long/Short Fund A/S og Advice Capital Absolute Return A/S.