UIE årsrapport 2014

UIE (United International Enterprise) er et dansk noteret holdingselskab, som primært ejer poster i 3 virksomheder 1) United Plantations Berhad 2) Melker Schörling AB 3)AAK. På driftssiden er det palmeolie der bliver produceret i United Plantation primært i Malaysia og Indonesien. Derfor er resultaterne meget afhængige af prisen på palmeolie samt driften i UPB. Årets resultat lignede “business as usual” med en svag stigning i output, men et svag fald grundet prisen på palmeolie på driftoverskuddet.
 

konglomerat positioner
UIE positioner per 31. september 2014

UIE er interessant for den private investor på trods af at den er illikvid. Grunden er at aktien handles med stor rabat i forhold til sin indre værdi. Man fornemmer at selskabet også selv er lidt forbavset over rabatten.

Market Value vs konglomerate value

Regnskabet kom idag d. 27. marts og viste som forventet et fald i indtjeningen, men selskabet handles fortsat til en betydelig rabat. Man realiserede et nettoresultat på 77 mio $. Den indre værdi ligger et sted mellem 1700-1800 kroner, mens selskabet handles til omkring 1100.

Det er ikke nødvendigvis et klokkeklart bargain på den korte bane, fordi det kan være svært at få denne værdi frem i et så illikvidt selskab. Selskabet har tidligere i 2014 opkøbt og annulleret en stor sum aktier svarende til ca. 17% af aktiekapitalen. Vi vil kigge efter lignende tegn som kan være med til at grave værdien frem i holding aktien.

Der bliver foreslået udbytte på 4 dollar per aktie svarende til yield på ca. 3%. Årsrapporten kan læses her

Man forventer et resultat for 2015 der er højere end i 2014