Valutamodvinden fortsatte i august

August måneds performance i porteføljen var med -2,06% skuffende og lavere end forventet. Den primære årsag er en negativ valutaudvikling på vores 2 største markedseksponeringer (USA og UK).

Foreningens afkast år-til-dato er nu negativt med 3,8%. Ser vi lidt nærmere på afkastet dækker det dog over et positivt porteføljeafkast på 4%, som ikke kunne opveje den negative udvikling i USD og GBP, der samlet set påvirker årets afkast negativt med næsten 8%-point. Renset for valuta har foreningen således levet op til vores målsætning, hvilket i sig selv er tilfredsstillende, og styrker vor tro på at aktiestrategien er rigtig og solid.

Foreningen har qua sit globale udgangspunkt ingen valutahedging, da det over tid forventes, at valutaændringerne vil udligne sig selv. Eksponeringen holdes kun i store valutaer som EUR, SEK, GBP og USD.

Porteføljebegivenheder

Blandt de større positioner i porteføljen har Vestas udviklet sig svagere end forventet. Efter det seneste regnskab den 17. august er aktien faldet mere end 8%. Forventningerne til regnskabet var i top og en mulig oppræcisering af forventningerne kom ikke. EBIT landede også lidt under analytikernes forventninger. Der blev annonceret et stort tilbagekøbsprogram på 600 mio. EUR (4.460 mio. DKK) som løber frem til 29. december 2017. Vi ser fortsat positiv på selskabet og hæfter os især ved den stærke ordrebog og den solide indtjening.

Rolls-Royce kom med et stærkt halvårsregnskab i starten af august måned, hvor investorerne kvitterede ved at sende aktien mere end 10% op på regnskabsdagen. En solid toplinjevækst på 12% og et resultat på 1.941 mio. GBP før skat mod et tab på 2.150 mio. GBP året før satte gang i investorernes købelyst i aktien. Selskabet er inde i en turnaround, hvor selskabet begynder at udfolde sit potentiale. På trods af, at aktiekursen ligger noget lavere siden regnskabet, ser vi fortsat et fornuftigt potentiale i aktien. Tidligere på året tog Goldman Sachs aktien ind på deres ”Conviction Buy” liste med et target på 1.037p. Jefferies og Citi har begge op til regnskabet i august et kursmål på mere end 1.100p. Aktien ligger idag omkring 900p. Rolls-Royce er inde i en positiv udvikling, hvor en turnaround og skifte i direktørstolen for 2 år siden har fået investorerne tilbage på købersiden. En solid ordrebog på mere end 1500 flymotorer, der svarer til mere end 6 års produktion på deres fabrikker i UK og Tyskland ser positivt ud, og der bliver også leveret på spareprogrammet på mindst 200 mio. GBP årligt.

Flere selskaber i porteføljen har været ramt af investorernes tilbagesalg af aktier på trods af solide regnskaber, hvor vi forventer en positiv kursudvikling de kommende år.

Vi har i august investeret i 3 nye selskaber: Adidas, Hugo Boss og Deere & Co. Vi forventer en fortsat positiv kursudvikling i selskaberne, der ligger i en opadgående trend. Trods købet af Deere & Co er nettoeksponeringen mod USD reduceret i porteføljen, som følge af salget af Home Depot.

Det kendte sportsbrand Adidas med danske Kasper Rørsted i spidsen er inde i en positiv udvikling. Det seneste halvårsregnskab leverede en toplinjevækst på 20% (i EUR), en vækst i indtjeningen på 16 % og en vækst i indtjeningen per aktie på 14%. Vi forventer fortsat en positiv udvikling, og vi overvejer pt. om vi skal øge størrelsen af vores position.

Hugo Boss aktien er steget mere end 20% i indeværende år. Vi ser Hugo Boss som en attraktiv investering, hvor der er plads til at den igangværende turnaround kan udvikle sig yderligere. I det seneste halvårsregnskab var væksten på toplinjen på 2%, hvilket ikke umiddelbart lyder imponerende. Det kommer dog efter en krise med omsætningsfald, og lykkedes det at fastholde væksten forventer vi en stærkere udvikling i aktiekursen.

Deere & Co er et amerikansk selskab der opererer indenfor skovbrug, landbrug, havebrug m.m., hvor de leverer maskiner til alverdens opgaver. Aktiekursen på Deere & Co har det seneste år udviklet sig positivt. I det seneste regnskab (Q3) præsenterede de en toplinjevækst på 16% og en vækst på netto indtjeningen på 31% i forhold til samme kvartal sidste år. Tilbage i maj kom selskabet med en opjustering på baggrund af et godt salg i divisionerne landbrug, byggeri og skovbrug. Her løftede selskabet forventningerne til 20% vækst i landbrugssalget i Sydamerika. Selskabet ser fortsat en stærk efterspørgsel på deres produkter på globalt plan, og selskabets CEO Samuel R udtalte, at selskabet ser en bedring i de globale markedsforhold.

Home Depot blev solgt fra porteføljen i august, da vi ønskede at tage profitten hjem, samtidig med at aktiens beta var steget til 1,26. Salget nedbragte samtidig eksponeringen mod USD.

Kontantbeholdningen er fortsat lav og under 5%.
Der er i august udbetalt dividende fra 14 selskaber i porteføljen.

Afkastet i august var negativt med 2,06 %. Foreningens afkast år-til-dato er dermed negativt med 3,8 %. Siden opstarten d. 21. marts 2016 er afkastet -0,26 % efter alle omkostninger.

Foreningen har qua sin lav-beta strategi ikke noget officielt benchmark, men en målsætning om 3-7 % p.a., som blev overgået i foreningens første år.

Makrobegivenheder i august

Den amerikanske dollar faldt i august måned 1,53%, hvilket er et mindre fald end i den foregående måned. De sidste måneders fald i den amerikanske valuta skal ses som en konsekvens af den interne uro i Trump administrationen. Der har været en del udskiftninger af medarbejdere på nøglepositioner samt et skuffende resultat med at få gennemført reformer indenfor sundhed og skat.

Det britiske pund faldt 2,87 % i august måned. Det er fortsat Brexit-forhandlingerne og en stigende frygt for at de økonomiske konsekvenser ved UK’s udtræden af EU vil være værre end først antaget. Der er langt fra enighed imellem EU og Storbritannien, og forhandlingerne ser derfor ud til at trække i langdrag. Helt aktuelt er det også svage nøgletal og forventningerne til den britiske økonomi som udfordrer.

Nordkoreas test af missiler har skabt uro og stigende volatilitet på finansmarkederne. FN’s sikkerhedsråd diskuterer yderligere stramninger i sanktionerne mod Nordkorea, men det er svært at nå til enighed

Udsigt for september

Forventningerne blandt analytikere hælder mod, at den næste renteforhøjelse i USA kommer til december. Kommende rentemøder er den 19.-20. september og den 12.-13. december. ECB holder deres næste møde den 20. september. Tyskerne skal stemme om, hvem der skal være den kommende kansler ved valget den 24. september. Udviklingen i konflikten med Nordkorea ser ud til at fortsætte og vil tiltrække sig fokus.

Det fulde faktablad for august for Advice Capital Globale kan læses her.

Strategi
Foreningen investerer kun i aktier med en beta-værdi under 1, hvilket betyder, at risikoen i udgangspunktet er lavere end markedet. Foreningen er derfor velegnet som langsigtet investering med en rolig og stabil værdiudvikling.

Investeringsforeningsandele kan købes direkte i markedet via ISIN-koden DK0060696656. Afdelingens ticker er “INIACG” og foreningens market-maker stiller købs- og salgspriser i børsens åbningstid.

Vi anbefaler, at investor gør sig bekendt med Central Investorinformation, som kan findes på foreningens hjemmeside eller downloades direkte via dette link.

Skærmbillede 2016-08-24 kl. 21.26.54

 

 

 

 

Advice Capital er en dansk kapitalforvalter stiftet i 2010. Finanstilsynet fører tilsyn med Advice Capital, som har et pænt 3-cifret millionbeløb under forvaltning. Advice Capital er investeringsrådgiver for investeringsforeningen “Investin Advice Capital Globale” og for investeringsselskabet Advice Invest A/S. Advice Capital tager løbende imod nye kunder og gennemfører kapitalforhøjelser i investeringsselskabet Advice Invest, ligesom vi i år har lanceret 2 nye investeringsfonde Advice Capital Long/Short Fund A/S og Advice Capital Absolute Return A/S.