Velkommen til Advice Capital

Vi er glade for at byde Advice Capital A/S velkommen som Fundmanager på InRater fra 1. september 2016.

Advice Capital A/S vil præsentere aktierne i deres investeringsforening som primært er globale valueaktier og lavt prisfastsatte vækstselskaber af høj kvalitet.

Deres mål er at opnå det bedst mulige risikojusterede afkast med en betaværdi under 1, dvs. med lavere risiko end markedet som helhed. Investeringsforeningen har fondskode DKK060696656.

Investeringsforeningen begyndte d. 21. marts 2016 og rådgives af Advice Capital A/S.

Advice Capital A/S er også rådgiver for Advice Invest A/S, hvor det gennemsnitlige afkast de seneste 4 år er på mere end 15%.

Spredningen i investeringsforeningens portefølje er på 35 aktier.

De aktive porteføljemanagers hedder Lars Fetterlein, Max Fjellerad og Stefan Rasmussen.

Lars Fetterlein - 5 max_web_sort Stefan Rasmussen

 

 

 

 

 

 

Vi glæder os til at se deres performance over året.