Vores investeringsforening i Advice Capital

Kære investor og potentielle kunder,

Vi vil hermed indbyde alle til at deltage i vores investeringsforening:

 • Investin Advice Capital Globale (ISIN-koden DK0060696656, kortnavn INIACG),

som er kommet rigtigt godt fra start (start 21. marts 2016) med et afkast på 3,9 % på 4½ måned med en lav risiko. Forvalterne har naturligvis placeret egne midler i foreningen i det omfang de ikke er placeret i Advice Invest A/S

Investeringsforeningen ”Investin Advice Capital Globale” er kendtegnet ved lav risiko og stabilt afkast og er i det perspektiv et godt supplement i enhver portefølje.

Hvordan er vi kommet fra start?
De finansielle markeder har været præget af megen turbulens i foreningens første levetid. Det til trods har Advice Capital Globale leveret et godt resultat. Efter 4½ måneder er afkastet på 3,9 %, netto efter alle omkostninger. Det er et resultat, som vi er meget tilfredse med, da der er tale om et lavrisiko investeringsmandat (dog stadig et aktiemandat). Alle positioner har på købstidspunktet en beta under 1, dvs. en risiko mindre end markedet.

Foreningen har ved udgangen af juli 33 forskellige positioner, hvoraf vi på listen over de 10 største positioner finder stabile og globale navne som Nestlé, Johnson & Johnson, Unilever, GlaxoSmithKline, Coca-Cola, Bayer etc.

Brexit-fald illustrerer den lave risiko
Som illustration af den lave risiko kan det nævnes, at foreningen på Brexit-dagen fredag d. 24. juni kun faldt med 1,73 %, mens det tyske Dax-index faldt med hele 6,82 %. Ligeledes den følgende handelsdag mandag d. 27. juni var foreningen nede med 0,37 %, mens Dax fortsatte sit fald og sluttede yderligere 3,02 % nede. Altså et fald på Dax, der næsten var 5 x så stort. Eller omvendt kan det siges, at Investeringsforeningen Advice Capital Globale kun faldt med 1/5 af Dax-indekset, da markederne blev ramt af en negativ stemning.

Investeringsforeningens strategi:

 • At etablere en global portefølje med fokus på vækst- og undervurderede valueaktier.
 • Porteføljen vil primært bestå af stabile vækstaktier, der er kendetegnet ved at have en stærk markedsposition, en handlekraftig og dynamisk ledelse
 • Hvert selskab udvælges nøje på baggrund af vores forventning til selskabernes fremtidige værdiforøgelse, samt det langsigtede afkastpotentiale.
 • Selskaberne er af høj kvalitet med en global tilgang. Målet er at opnå det bedst mulige risikojusterede afkast.

Investeringsforeningens vision er fokus på:

 • At kundernes formue vokser og forrentes forsvarligt
 • At levere økonomisk fremgang og tryghed for at sikre næste generation
 • At tilstræbe, at der skabes et absolut afkast år for år kontra et relativt afkast

Det er vores opfattelse, at der er stort behov for lavrisiko aktieprodukter. Det vil vi være med til at realisere, og det er en af grundene til, at vi har startet Advice Capital Globale.

Det seneste månedlige faktaark på foreningen, som opdaterer på udviklingen frem til udgangen af juli kan læses her:
ACG – faktablad juli 2016

Dokumentet ”Central Investorinformation” kan hentes på dette link

Hvordan køber jeg en andel?
Foreningsandele kan købes direkte i markedet via netbank med ISIN-koden DK0060696656 (kortnavn INIACG).

Hvem kan købe en andel
Investeringsforeningen er velegnet til investorer, der investerer med både pensions- og frie midler samt selskaber. VSO midler må dog ikke investeres, da foreningen er udbyttebetalende.

Forskellen på Advice Invest A/S og Investeringsforeningen Advice Capital Globale?

 • Investor kan placere hele sin pensionsordning i investeringsforeningen (med årsag i krav til risikospredning)
 • Advice Capital Globale er børsnoteret og kan handels direkte i eget bankdepot
 • Det er en aktiebaseret forening og gevinsten kan modregnes i tidligere års underskud (selskaber)
 • Der benyttes ikke fremmedkapital eller andre former for gearing
 • Kendt indpakning med kontrol af Nykredit Portefølje Administration via Investin
 • Lovpligtig risikospredning (maks. 10 % i samme aktie mv.)
 • Diskretionshensyn – foreningens andele handles anonymt på børsen, og der er ikke oplysningspligt ift. 5 % – ejerskabsgrænse
 • Der stilles dagligt 2-vejspriser i børsens åbningstid, så du kan købe og sælge hver dag

Har du spørgsmål til Advice Capital Globale, ønsker et one-on-one møde eller hjælp til at indlægge en ordre i dit banksystem står vi altid til disposition på tlf. (+45) 3930 6080 eller email

Lars Fetterlein, Managing partner (lf@advicecapital.dk)

Max Fjellerad, Senior Porteføljemanager (mf@advicecapital.dk)

 

Advice Capital er en dansk kapitalforvalter stiftet i 2010. Finanstilsynet fører tilsyn med Advice Capital, som har et pænt 3-cifret millionbeløb under forvaltning. Advice Capital er investeringsrådgiver for investeringsforeningen “Investin Advice Capital Globale” og for investeringsselskabet Advice Invest A/S, som i maj 2015 fik en selvstændig FAIF-godkendelse fra Finanstilsynet, der giver mulighed for indskud af pensionsmidler. Advice Capital tager løbende imod nye kunder og har for få dage siden gennemført den seneste kapitalforhøjelse i investeringsselskabet Advice Invest, som over de seneste 4 år har givet et nettoafkast på 16,9 % p.a.